Retail News – Zakupy online

Dokonanie zakupu online deklaruje 43% respondentów

Zakupy online dawno już przestały być czynnością egzotyczną, zarezerwowaną tylko dla tych, którzy spędzają życie przed komputerem. Internet dzięki swej dostępności stał się ważną częścią dokonywanych przez nas na co dzień wyborów. Szukając książek, ubrań, czy elektroniki coraz częściej zaczynamy od sklepów internetowych, a między sklepowymi półkami spacerujemy ze smartfonem w ręku, sprawdzając opinie na temat produktów lub ich ceny w innych miejscach.

Statystyki potwierdzają te obserwacje – według danych Eurostat i GUS z 2016r. 42% Polaków korzysta z internetowych zakupów, natomiast z badań PWC i Gemius wynika, że ów odsetek jest bliższy, lub przekracza nawet 50%. Wartości te różnią się między sobą prawdopodobnie m.in. ze względu na metodologię prowadzonych badań – te prowadzone na próbach internautów dają wyniki o kilka pp. wyższe niż prowadzone metodą wywiadów bezpośrednich.

Przez Internet kupujemy głównie takie produkty jak odzież i obuwie, książki, elektronika, sprzęt rtv/agd, jednak swoje miejsce na tej liście od kilku lat znalazły także zakupy spożywcze. Dane Eurostatu mówią, że nieco ponad 20% obywateli Unii Europejskiej robi zakupy spożywcze przez Internet. Jak to wygląda w Polsce? Wg raportu „E-Commerce w Polsce” przygotowanego przez Gemius spożywcze zakupy przez Internet robi 23% Polaków.

Agencja badawcza MANDS zapytała ponad 1000 internautów (próba reprezentatywna, ogólnopolska) o to, czy w ciągu ostatniego miesiąca robili zakupy w internetowych marketach/delikatesach, kupując np. artykuły spożywcze, chemiczne. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, respondenci mieli jednocześnie wskazać (w przypadku zamawiania tego typu zakupów) czy zostały im one dowiezione, czy też odebrali je samodzielnie.

Wyniki pokazują, że takie zakupy zrobiło aż 43% badanych osób, w tym 32% zamówiło zakupy z dowozem do domu. Co dziesiąty badany zrobił takie zakupy, ale odebrał je osobiście. 57% respondentów w ogóle nie zrobiło takich zakupów w ciągu ostatniego miesiąca.

Z opcji dowiezienia zakupów częściej korzystały kobiety (34% vs 30%). W porównaniu z mężczyznami rzadziej deklarowały również, że nie robiły tego typu zakupów (56% vs 59%).

Biorąc pod uwagę wiek osób badanych widać, że wraz z wiekiem wzrasta odsetek osób które nie korzystały z tej formy zakupów. Zakupy z dowozem najczęściej zamawiały osoby w wieku 25-34 lat, najmłodsi natomiast częściej niż pozostali korzystali z opcji osobistego odbioru zakupów.

Największy odsetek respondentów, którzy zrobili tego typu zakupy, niezależnie od formy ich odbioru stanowią mieszkańcy dużych miast – powyżej 500 tysięcy mieszkańców, najniższy zaś – mieszkańcy wsi.

Uzyskany w badaniu tak wysoki odsetek osób deklarujących zamówienie domowych zakupów przez Internet może sugerować, że badani odpowiadając wzięli pod uwagę nie tylko zakupy „domowe” (spożywcze, chemiczne), ale wszystkie zakupy dokonywane z wykorzystaniem internetu. Z drugiej jednak strony e-zakupy są wciąż rozwijająca się gałęzią handlu, być może więc ten wynik jest świadectwem dynamiki tej zmiany.

 

Źródła: http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-03-15-ponad-polowa-polakow-robi-zakupy-w-internecie.html (data dostępu: 20.04.2017), https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf (data dostępu: 20.04.2017)