Distribution Check (DC)

Distribution Check – kontrola dystrybucji przy wykorzystaniu metodologii opracowanej i systematycznie udoskonalanej przez MANDS, która przeszła pozytywnie zarówno krajowe jak i zagraniczne kontrole realizacyjne. Aktualnie w ramach kontroli dystrybucji materiałów reklamowych odwiedzamy tygodniowo ponad 10 tys. gospodarstw domowych sprawdzając, czy zostały do nich dostarczone gazetki. W celu uzyskania większej liczby szczegółów prosimy o kontakt

Exit Store

Exit Store to badanie przeprowadzane na terenie sklepu, z jego klientami. Pozwala na analizę obszarów dystrybucji w danej lokalizacji ze względu na wartość koszyka, częstotliwość zakupów w tym sklepie oraz sklepach konkurencyjnych. Jego efektem jest powstanie tzw. heatmapy obszarów atrakcyjnych pod względem finansowym (skąd przychodzi najwięcej klientów), informacja o jakości dystrybucji na tych obszarach, ale[…]

Distribution Reporting System (DRS)

Distribution Reporting System to odpowiedź MANDS na potrzebę szybkiej informacji o zakończeniu dystrybucji materiałów reklamowych na danym terenie. Jest to oprogramowanie webowe, udostępniane w miesięcznym abonamencie jako SaaS. Na poziomie kolportera materiałów umożliwia proste raportowanie zakończenia kolportażu na danym terenie. Dla klienta oznacza pewność, że materiały zostały rozniesione odpowiednio w założonym czasie. Zalety DRS: –[…]

Call Distribution Check (CDC)

Call Distribution Check (CDC) to telefoniczna kontrola dystrybucji gazetek reklamowych. W ramach jednej fali badania, realizowanej zwykle raz na dwa lata, przeprowadzanych jest około 10 tysięcy wywiadów w lokalizacjach, które są z punktu widzenia jakości dystrybucji szczególnie ważne dla Klienta. Wyniki badania ukazują miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę.   W celu uzyskania większej[…]