Retail News – Planowanie zakupów

Codziennie podejmujemy dziesiątki decyzji. Tych bardziej i mniej ważnych. Nie ma lekko, a rynek mnoży nam możliwości wyboru. Tesco, Auchan, Carrefour, Dino, Biedronka, Lidl, czy Kaufland? Masło marki x, y czy z?

Każdy z nas robi zakupy, z mniejszą lub większą częstotliwością i rozmachem. Wszyscy też używamy innego klucza wyboru. Dla niektórych będzie to niska, okazyjna cena, dla innych lokalność czy opinie znajomych. Gazetki, reklamy w telewizji, internecie, aplikacje na smartfony – wszystko to potencjalne źródła naszej wiedzy o ofercie sklepów konkurujących w wyścigu o naszą uwagę i pieniądze.

Postanowiliśmy zapytać Polaków o to, czy i jak przygotowują się do większych, domowych zakupów. Okazuje się, że najbardziej popularne są wciąż sposoby analogowe – największa część badanych osób zadeklarowała, że przygotowuje listę zakupów na kartce (65%) i/lub przegląda papierowe gazetki sieci handlowych (50%). Zwłaszcza ten ostatni wynik świadczy o wciąż bardzo mocnej pozycji gazetek i o tym, że są przez klientów chętnie wykorzystywane.  Co trzecia zapytana przez nas osoba przegląda strony internetowe z różnymi gazetkami (np. okazjum), a co czwarta – strony internetowe sklepów. Z aplikacji z ofertami różnych sklepów (np. Blix) korzysta 15% respondentów, a tylko 7% zapisuje listy zakupów w aplikacjach typu Listonic. 14% badanych osób nie przygotowuje się w żaden sposób do większych zakupów. W tworzeniu papierowych list zakupów przodują kobiety (72% vs 59%), one też częściej przeglądają papierowe gazetki (52% vs 49%) oraz strony internetowe lub aplikacje z różnymi gazetkami (odpowiednio 33% vs 28% i 16% vs 13%). Mężczyźni natomiast częściej niż kobiety przeglądają strony internetowe sklepów (28% vs 23%) lub przygotowują listy w specjalnych aplikacjach (9% vs 6%). Częściej też deklarują brak specjalnych przygotowań do zakupów (16% vs 12%).

Co ciekawe, spisywanie listy zakupów na kartce jest popularniejsze wśród młodszych osób badanych (18-24 i 25-34 lat – odpowiednio 69 i 70% vs 62-65% w starszych grupach wiekowych). Popularność papierowych gazetek spada natomiast wraz z wiekiem – wśród osób w wieku 18-24 lata taką formę przygotowywania się do zakupów zadeklarowało 57% osób, podczas gdy wśród tych w wieku 55-59 i 60+ – tylko 43% i 44%. Najstarsza grupa wiekowa także najrzadziej, w porównaniu z młodszymi, przegląda strony internetowe sklepów oraz korzysta z aplikacji z różnymi ofertami lub tymi do tworzenia list zakupów. Korzystanie z tych ostatnich zadeklarowało 10% osób w wieku 18-24, 12% w wieku 25-34, a tylko 4-5% w pozostałych grupach wiekowych. Wraz z wiekiem rośnie natomiast odsetek tych, którzy deklarują, że nie przygotowują się w żaden sposób do zakupów – odpowiedział tak już co piąty respondent w wieku 60+. Być może wynika to z faktu, że starsze osoby robią mniejsze zakupy, „na bieżąco”, podczas gdy młodsi częściej wybierają większe, ale rzadsze wyprawy do sklepów. Jeśli spojrzeć na miejsce zamieszkania respondentów, widać, że odsetek osób przygotowujących listy zakupów na kartce spada wraz z wzrostem wielkości miejscowości w której mieszkają. Mieszkańcy dużych miast z kolei nieznacznie częściej odpowiadali, że nie przygotowują się do zakupów – to z kolei może wynikać z większej dostępności i większego wyboru miejsc, w których mogą je zrobić.

Zestawiliśmy również odpowiedzi respondentów na to pytanie z innym, dotyczącym dokonywania domowych zakupów przez internet. Okazuje się, że ci, którzy skorzystali z takiego sposobu robienia zakupów, częściej (w porównaniu z tymi, którzy nie robili zakupów online) przeglądali strony z różnymi gazetkami, przeglądali strony internetowe sklepów, aplikacje z ofertami różnych sklepów lub umożliwiające tworzenie listy zakupów. Rzadziej też deklarowali brak przygotowywania się do zakupów.

Uczestnicy badania zostali zapytani także o to jakie papierowe gazetki czytali/przeglądali w ciągu ostatniego tygodnia. Mogli udzielić maksymalnie 3 wskazań, przy czym warto wspomnieć, że były to odpowiedzi spontaniczne, bez wspomagania kafeterią. Tylko 16% badanych zadeklarowało, że w ciągu minionego tygodnia nie mieli w rękach gazetki żadnej z sieci handlowych. Na podium czytelnictwa natomiast znalazły się: Biedronka (46% wskazań), Lidl (41%), Tesco (23%) i Kaufland (20%). Każdy z tych tytułów najczęściej jest czytany przez osoby w wieku 25-55 lat.

Wyniki badania pokazują więc, że większość z nas planuje zakupy, a do wybranego sklepu idzie z przygotowaną listą zakupów. Potwierdzają też popularność papierowych gazetek jako pomocnika w tym procesie.