13 lutego 2016

Gazetki reklamowe – źródło przewagi konkurencyjnej

Gazetki reklamowe – dla jednych źródło irytacji, dla innych – cennej wiedzy, dzięki której lepiej planują domowy budżet. Dla sieci handlowych – potężne, bardzo niedoceniane medium reklamowe oraz źródło przewagi konkurencyjnej.

Skąd to wiemy?

Poszukując informacji dotyczących tego rynku, natrafić można na wiele liczb – mówiących o ilości wydrukowanych gazetek, wydawanych tytułów, liczbie promocji w nich zawartych czy szacunkowej wartości rynku. Znaczna część z nich to szacunki, przypuszczenia, prognozy ekspertów.

Szukając rzetelnych informacji postanowiliśmy sprawdzić samodzielnie, jak wygląda rzeczywiste czytelnictwo gazetek reklamowych. Liczne rozmowy z naszymi klientami – sieciami handlowymi dla których MANDS prowadzi kontrolę jakości dystrybucji gazetek, utwierdziły nas w przekonaniu, że warto sprawdzić co dzieje się już po tym, kiedy gazetka opuści ręce kolportera. Zaprojektowaliśmy więc nowe narzędzie – Badanie Czytelnictwa Gazetek (BCG), które, jak mówi Dyrektor Ds. Rozwoju MANDS Mariusz Orczyk odpowiada na wiele istotnych pytań, z którymi spotkaliśmy się podczas licznych spotkań z naszymi klientami. Pozwala na lepsze zrozumienie tej formy komunikacji z klientem oraz dokładniejsze zaplanowanie związanych z nią działań. To co istotne to fakt, że rozpoczęcie właściwej fazy projektu zostało poprzedzone licznymi badaniami pilotażowymi, które zapewniają rzetelność i trafność uzyskiwanych wyników, co dla potencjalnych odbiorców jest gwarancją rzeczywistej wiedzy.

To dzięki BCG wiemy że aż 88% respondentów zadeklarowało, że czyta bądź przegląda w ciągu tygodnia co najmniej dwie gazetki reklamowe, a także, że uczestnicy badania zetknęli się w ciągu tygodnia średnio z 8 tytułami. Wiemy też jaki zasięg mają gazetki poszczególnych sieci, a co więcej – w jaki sposób znalazły się w ich rękach klientów i jaka ich część przekuła lekturę w zakupy.

Liderami czytelnictwa okazały się Kaufland, Lidl oraz Rossmann. To po gazetki reklamowe tych sieci najchętniej sięgały badane osoby (odpowiednio 62%, 55% oraz 53% respondentów deklarowało ich czytanie/przeglądanie). Warto zwrócić uwagę na fakt obecności wśród liderów czytelnictwa sieci, które nie mają największych budżetów reklamowych widocznych w mediach. Jest to dowód na to, że istnieją inne czynniki, determinujące poczytność takich folderów – komentuje Agnieszka Łebkowska Dyrektor Zarządzająca MANDS.

Badanie Czytelnictwa Gazetek jest prowadzone raz w miesiącu na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polsk w wieku 18+, N=1000 metodą MAPI (Mobile Assisted Personal Interview) przy wykorzystaniu tabletów.

Podstawą do wyliczeń ukazanych na infografice są wyniki badania BCG przeprowadzone +w okresie wrzesień-grudzień 2015 roku na łącznej próbie N=4027 respondentów.